นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เอส แอนด์ เอส เดคคอร์เรชั่น จำกัด

Privacy Policy of S&S Decoration Co., Ltd.

บริษัท เอส แอนด์ เอส เดคคอร์เรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัททาง https://www.sandsdecoration.com จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ – นามสกุล, อีเมล์, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านติดต่อหรือส่งข้อความถึงบริษัทเพื่อใช้บริการ บริษัทอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex) , อายุ (Gender), ความชอบ/ความสนใจ (Favorites), หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น
  3. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ https://www.sandsdecoration.com บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของท่านเพิ่มเติม เช่น IP Address, Browser, Domain Name, Web Page ของเว็บไซต์ที่ท่านหรือผู้ใช้บริการเยี่ยมชม เวลาที่ใช้เยี่ยมชม (Access Time) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  4. บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวเหล่านั้นได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการของบริษัทเท่านั้น
  2. บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น
  3. ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างบุคคล/นิติบุคคลอื่นเพื่อให้ดำเนินการอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งสินค้า พัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น บริษัทจะกำหนดให้บุคคล/นิติบุคคลที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือไปจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทเท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวท่านมีสิทธิเลือกใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากบริษัทก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแสดงความจํานงดังกล่าวแล้วแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทาง [email protected]

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” (Cookies) คือ ข้อมูลที่บริษัทส่งไปยัง Web Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท (https://www.sandsdecoration.com) สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่ อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทจะนําข้อมูล “คุกกี้” ที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น ของบริษัทเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการเว็บไซต์ https://www.sandsdecoration.com

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือช่องทางที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เอส แอนด์ เอส เดคคอร์เรชั่น จำกัด

99/45 หมู่ที่ 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 08-4461-7474, 08-0296-2229
E-Mail: [email protected]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save